vrijdag 26 januari 2007

De zorgmeetlat

Als je ziek of gehandicapt bent, dien je toch zo lang mogelijk in je eigen woning te kunnen blijven wonen. Dit is al sinds jaar en dag het uitgangspunt van de overheid. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is, bevestigt dat nog eens. De zorgzame samenleving heet dat.

Hoogste tijd voor een test van de mooie uitgangspunten. We leggen het nieuwe WMO-loket van de gemeente langs onze persoonlijke Zorgmeetlat.

1. De gemeente heeft één centraal zorgloket ingericht waarbij 'zorg op maat' geleverd kan worden. Dit loket is heel goed toegankelijk voor iedereen die informatie nodig heeft.
Nee. Op een informatie-aanvraag per mail krijg ik geen reactie van het zorgloket. Dan maar een telefoontje. De telefoniste heeft eerst niet in de gaten wat ik eigenlijk bedoel als ik doorverbonden wil worden naar het loket. Uiteindelijk krijg ik toch een ambtenaar aan de lijn. Net op tijd, want telefonisch is het loket alleen tot 10.30 uur te bereiken.

2. Mensen die technologische hulpmiddelen nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, krijgen de benodigde ondersteuning van de gemeente.
Nee, de gemeente zoekt allereerst naar de goedkoopst mogelijke oplossing. Een buurvrouw die de sleutel krijgt en op die manier hulp kan verlenen, is veel goedkoper dan een technische installatie om de voordeur automatisch vanuit de slaapkamer te openen.

3. Maar als die technologische oplossing toch noodzakelijk is, kun je een beroep doen op het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De elektronische deuropener kost volgens de gemeente-ambtenaar meer dan 2000 euro. Bij bedragen hoger dan 1500 euro hanteert de gemeente als richtlijn dat de bewoner naar een andere woning moet verhuizen, waar de voorziening al aangebracht is.

4. In de gemeente zijn natuurlijk voldoende aangepaste woningen met electronische deuropeners. De gemeente is namelijk voorbereid op het feit dat veel meer mensen langer thuis zelfstandig willen blijven wonen.
Nee, die woningen zijn er niet.

5. Geeft niet. De gemeente helpt toch.
Ja, de ambtenaar belooft met zijn collega's te overleggen hoe we uit deze patstelling kunnen komen.

6. De gemeente heeft voortaan de regie voor diverse wetten rond zorg en welzijn. De gemeente maakt die rol ook waar.
Nee. De gemeente-ambtenaar die ik vanochtend aan de telefoon had, wist niets over indicatiestellingen en andere beschikbare mogelijkheden. En verwees mij toch weer door naar een heel ander loket.

Eindoordeel: Ik proef geen onwil bij de gemeente-ambtenaar, maar de nieuwe wet belooft veel meer dan dat er waargemaakt kan worden. Er is weliswaar aan de voorkant van de gemeente een zorgloket opgericht, maar de dienstverlening achter het loket is grotendeels onveranderd. Al met al scoort het zorgloket een dikke onvoldoende.

Geen opmerkingen: