zondag 1 november 2009

De creatieve boodschap van Seth Godin

Seth Godin spreekt in zijn boek Tribes - Jij moet ons leiden niet expliciet over creativiteit. Toch gaat het hele boek er in wezen wel over.

Godin doelt niet op de creativiteit om zelf dingen in elkaar te zetten. Het gaat hem ook niet om de creativiteit die nodig is om nieuwe producten te bedenken. Hij heeft het zelfs niet over creatief denken.

Mensen die Godins boek Tribes ongrijpbaar en vaag vinden, hebben dan ook gelijk. Het boek bestaat uit allerlei losse stukjes, die nogal associatief opgeschreven zijn. De rode draad moet je er zelf maar uit destilleren. De schrijver heeft zelfs een broertje dood aan de 'how to'-formules, die gangbaar zijn in management- en marketingliteratuur.

Maar dit is juist ook het punt van Godin. Hij wil geen vaste formules en succesrecepten, want de creativiteit die hij bepleit gaat over het afleggen van je eigen weg, buiten de gebaande paden. Het gaat over het verbinden van verhalen, ideeën en vooral van mensen, zodat er een 'tribe' ontstaat die verandering wil. Deze tribe wil iets doen. Met hoe minder beperkingen, hoe beter.

Een tribe is een groep mensen die verbonden is met elkaar, met een leider en met een idee. Het zit in onze aard om op zoek te gaan naar een tribe om bij te horen. Dankzij internet zijn veel geografische, economische en tijdsgrenzen verdwenen. Door blogs en social networkingsites ontstaan nieuwe tribes en dijen bestaande tribes verder uit. Het web is fantastisch, maar het biedt geen leiderschap. Dat komt nog steeds van individuen – mensen die gepassioneerd over iets zijn.

Er zijn genoeg aansprekende voorbeelden van dergelijke tribes, waarin creativiteit een grote rol speelt. Denk aan Wikipedia, waarbij medeschrijvers alle ruimte én een platform hebben gekregen om kennis te delen en verder te ontwikkelen. Het is ook de creativiteit van programmeurs van open-source-software. En van de 1%club, een marktplaats voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Bij de 1%club beslis je zelf aan welk project je 1% van jouw geld, tijd of kennis wilt bijdragen. Heel direct, betrokken en transparant.

In vergelijking tot deze drie voorbeelden zijn veel bestaande organisaties helemaal niet creatief, hoeveel nieuwe producten ze ook op de markt zetten. Veel organisaties doen er namelijk alles aan om mensen in dienst te nemen die binnen de lijntjes kleuren, die gelijkmatigheid en volgzaamheid tonen. Deze organisaties zetten deze mensen op posities waar ze door angst gemanaged worden ('Straks word ik nog ontslagen'). Dat leidt tot volgzaam gedrag dat Godin schaapwandelen noemt.

Godin wil daarmee niet zeggen dat je persé ontslag moet nemen uit zo'n organisatie, al wordt zijn boodschap wel omarmd door de groeiende club van vrije werkers. Ook binnen een organisatie kun je namelijk leider worden van een 'tribe', die aanzet tot verandering. Maar dan moet de organisatie wel een missie hebben (of daarvoor open staan) waarin de medewerkers kunnen geloven. En iemand moet die boodschap uitdragen. Als je daar meer over wilt weten, moet je het boek Tribes zeker lezen. Want Seth Godin is wel heel inspirerend.

Verder lezen:

Verder lezen over de uitwerking van het boek Tribes van Seth Godin:

Boek:
Seth Godin
, Tribes - jij moet ons leiden, uitgeverij Bruna, 2009Share/Save/Bookmark

Geen opmerkingen: