dinsdag 15 juli 2008

Ideeënmaker gezocht: een creatieve denker binnenhalen in je organisatie

Een creatieveling binnenhalen is 'linke soep' - door Jasper (10)


Je ziet het in heel veel personeelsadvertenties opduiken: "een creatieve of innovatieve persoonlijkheid gevraagd". Niet alleen productontwikkelaars of copywriters moeten vindingrijk zijn, maar ook administratief medewerkers, peuterleidsters of verzekeringsagenten.

Toch blijft creativiteit in deze vacatureteksten een vaag begrip.
Een creatieve denker in je organisatie binnenhalen omdat je wilt innoveren, wat betekent dat eigenlijk?
  • Een ideeënmaker is een nieuwsgierige onderzoeker die zichzelf voortdurend vragen stelt. Bij vergelijking van karaktereigenschappen die uitvinders met elkaar gemeen hebben - maar ook bij Leonardo da Vinci - komt vaak het volgende rijtje bovendrijven: slimheid, vasthoudendheid, heel goed zijn in onverwachte associaties, nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid. Maar bovenal verdragen zij geen imperfectie van de dingen om zich heen. Zij blijven denken, zoeken, wroeten en verlangen naar iets beters, net zolang zij een antwoord gevonden hebben.
  • Een ideeënmaker weet zich los te weken. ‘Als een idee in eerste instantie niet volstrekt belachelijk is, is er uiteindelijk weinig hoop voor’, zei Albert Einstein. Een ideeënmaker is een persoon die in staat is ‘anders te zien’ en onverwachte invalshoeken kan kiezen. Open staan voor het totale andere, dáár gaat het bij creatieve denkers om. Dat vraagt om speelsheid en gedrevenheid. Wie echt creatief is gaat onverwachts te werk, is onafhankelijk, ziet aarzelingen als iets positiefs en bouwt niet op zekerheden.
  • Een ideeënmaker legt zichzelf geen beperkingen op. Wie onder hoge tijdsdruk aan een heel concreet omschreven opdracht werkt, loopt het risico het ei van Columbus te missen. Een ideeënmaker houdt zijn zoektocht in het voortraject juist heel breed en begint niet meteen naar een concrete oplossing te zoeken. Fuzzy front end, heet dat. Daarvoor is ook lef nodig. Hoe radicaler de stijl van problemen oplossen - dat wil zeggen hoe meer gebruik van intuïtie en andere werkwijzes waarbij linker- én rechterhersenhelft ingezet worden - hoe innovatiever.
  • De ideeënmaker werkt hard. De ideeënmaker heeft relatieve rust nodig om creatief te kunnen zijn, maar is geen lummelaar. Van alleen maar 'genieten' word je niet creatief. Hij komt met veel plannen en initiatieven, zoekt naar oplossingen en maakt daarbij zo nodig uitstapjes naar allerlei andere vakgebieden. Een ideeënmaker is zeker niet alleen actief van negen tot vijf.
  • Een ideeënmaker is een persoon die op het juiste moment zijn ideeën kan evalueren, schiften en nieuwe combinaties maken. Een manier daarvoor is bijvoorbeeld de combinatie van oude en nieuwe technieken (crossovers). Als A niet werkt, kun je overgaan op optie B. Maar je kunt ook de goede dingen van A verrijken met de pluspunten van B.
  • Een ideeënmaker is een doorzetter bij het concretiseren en het ‘verkopen’ van zijn ideeën. Hij gaat de boer op met zijn idee, is bestand tegen frustraties en is niet bang om ruimte voor zichzelf te regelen. Doorzettingsvermogen is een vereiste, omdat hij voortdurend 'ja-maar-zeggers' op zijn pad vindt.
  • Een ideeënmaker durft fouten te maken. Risicomijdend gedrag is fnuikend voor de vindingrijkheid. Fouten maken hoort er dus bij. Het grootste gevaar is juist dat een team van innovatieve medewerkers te langzaam fouten maakt. Waar het om gaat is de onvermijdelijke foutjes maken in een stadium dat je er nog van kunt leren.
  • Een ideeënmaker ligt vaak dwars. Een ideeënmaker heeft vaak een dwarse en rebellerende houding. Daarvoor moet hij natuurlijk wel de kans krijgen van zijn omgeving, die afwijkende meningen moet tolereren. Want hoe beter de relatie is tussen chef en medewerker, hoe innovatiever de medewerker zich gedraagt.
En daarmee ligt de bal dus weer bij de organisatie zelf, die de ideeënmaker zoekt. Die moet bereid zijn om de medewerker dwars door conventies en afspraken heen te laten opereren en fouten te laten maken. Zo niet, dan is het raadzamer een minder creatief persoon te zoeken.

Geen opmerkingen: