maandag 22 maart 2010

Connect! de binnen- en buitenwereld met elkaar

Als organisatie of bedrijf je eigen ideeën bedenken afschermen? Dat is een aanpak, die in rap tempo achterhaald raakt. Steeds meer organisaties ontkomen er niet meer aan om de deuren open te gooien en mensen mee te laten denken. Dat is één van de boodschappen van Menno Lanting in zijn boek Connect!

Tot voor kort ontleenden bedrijven hun bestaansrecht aan het feit dat zij als een van de weinigen iets konden. Coca Cola maken bijvoorbeeld of adviezen geven op het gebied van accountancy. De benodigde receptuur, kennis en visie behielden zij zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze bonden hun medewerkers aan vertrouwelijkheid, schermden hun bedrijfsgeheimen af voor pottenkijkers en legden hun innovaties vast in patenten.

Langzaam maar zeker wordt het echter onhoudbaar om ideeën exclusief voor jezelf te houden. Ontwikkelingen in de maatschappij en met name de rol van internet hebben een ongelooflijke hoeveelheid kennis voor iedereen toegankelijk gemaakt. Traditionele manieren van zaken doen en de manieren waarop organisaties innoveren, zijn daardoor volledig op hun kop gezet. Mondige consumenten willen op zijn minst meer betrokken zijn bij de producten die zij kopen. En meestal nog veel meer. “Vooral kennisintensieve bedrijven staan aan de vooravond van zwaar weer”, schrijft Menno Lanting in zijn boek Connect!

Terwijl organisaties de inzet van sociale netwerken eerst nog met argusogen bekeken, ontwikkelen ze zich nu tot een strategische factor voor een gezonde toekomst. Al dan niet gedwongen laten ze eindgebruikers toe tot ideeënvorming voor nieuwe producten of diensten en de verdere ontwikkeling daarvan. Alleen zo kunnen zijn flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de grilligheid van de consument.

Bekende internationale vormen van dergelijke co-creatie zijn de Dell Idea Storm, de LEGO Factory en My Starbucks Idea. Ook overheidsosrganisaties doen mee. De gemeente Den Haag experimenteert met Den Haag in 2020 en de gemeente Smallingerland met Wij bouwen een Wijk.

Durf je als organisatie kwetsbaar op te stellen
Dat is een forse omschakeling, want veel organisaties zijn nog gewend aan eenrichtingscommunicatie. Door de inzet van sociale netwerken en/of communities krijgen ze ineens te maken met mensen die terug praten, stelt Menno Lanting terecht. Veel organisaties vrezen de negatieve buzz die kan ontstaan. Organisaties moeten zich kwetsbaar durven op te stellen en toegeven dat ze niet alles weten. Ze moeten bovendien leren dat netwerken gericht zijn op de behoeften van de deelnemers en niet puur op die van het bedrijf. Zo niet, dan haken consumenten snel af.

Ondertussen raken consumenten door alle contacten en informatie in een razendsnel tempo ‘slim’. Ze prikken steeds meer door branding, marketing en reclame heen. De wereld van homogene consumentenmarkten is voorbij. Consumenten willen niet meer klakkeloos de fabrikant volgen, maar zelf invulling en betekenis geven aan producten en diensten die ze gebruiken. Dat doen ze graag met elkaar.

Stel je als organisatie volgend en faciliterend op
Organisaties zullen daarom in de toekomst niet meer leidend zijn, maar volgend en faciliterend, stelt Lanting. Consumenten en medewerkers eigenen zich de deelname toe aan organisaties en hun activiteiten.
Consumenten van bijvoorbeeld IKEA zullen bijvoorbeeld voor een aanzienlijk deel de strategie van het bedrijf gaan bepalen. Niet als aandeelhouders, maar doordat ze in sociale netwerken de publieke opinie beïnvloeden.

Een onderscheid tussen wat zich binnen een organisatie afspeelt en wat daarbuiten gebeurt, zal daardoor steeds meer verdwijnen. “Nog bestaande barrières onder het mom van vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid zullen de komende tijd overwonnen worden. Daarna zullen maatschappelijke en economische ontwikkelingen voor een groot deel buiten de beïnvloedingssfeer van bedrijven afspelen.”

Deel ideeën en breng ideeën samen verder
Het komt dus neer op ideeën delen en samen ideeën verder brengen. Online sociale netwerken ontsluiten kennis van mensen die je niet kent en anders niet zou weten te bereiken, stelt hij. Organisaties gaan samenwerken met nieuwe, niet direct voor de hand liggende partners. Een toekomst met nieuwe perspectieven. "Door informatie weg te geven, creëer je ruimte voor nieuwe informatie", schrijft Lanting. “In een Connected!-organisatie zullen zij die het meest delen en het best samenwerken het best beloond worden.”

Veel organisaties aarzelen nog om ideeën en strategieën te delen met mensen die niet op hun loonlijst staan. Een begrijpelijke reactie, maar uiteindelijk telt het resultaat. Het is zelfs steeds meer de vraag of je nog wel tijd en moeite moet steken in het vastleggen van intellectueel eigendom of andere afschermende constructies. Het kan wel eens belangrijker zijn om te profiteren van de snelheid, flexibiliteit en bereidheid van anderen om met je samen te werken.

Boek: Connect! De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap door Menno Lanting. Uitgeverij Business Contact, 2010. Het boek is onder meer te koop bij managementboek.


Meer lezen over de totstandkoming van enkele innovatieve producten samen met eindgebruikers:

Share/Save/Bookmark

1 opmerking:

Walter zei

Tja, persoonlijk vind ik dat copyright gedoe bij weblogs ook eigenlijk een beetje onzinnig, zelfs niet meer van deze tijd!
Bijvoorbeeld als het mijn werk aangaat...Ik denk maar zo, die met andermans veren gaat pronken komt vroeg of laat in zijn blote kont te staan!
Een glimlach en en groet van mij.