donderdag 11 maart 2010

Jouw idee hoeft niet uniek te zijn

Een idee, een schilderij, een muziekstuk of een andere creatieve uiting 'moet' origineel zijn. Van onszelf. Het is een van de meest blokkerende overtuigingen, die we met ons meedragen.

'Als ik iets maak, moet het wel iets origineels of iets unieks zijn'. Ik hoor deze uitspraak regelmatig om mij heen. En het zijn in veel gevallen juist creatieve personen, die dit zeggen. Zo vertelde vanmiddag een fotograaf dat hij beslist geen vogels wil fotograferen, want dat doen al zoveel fotografen. Daar valt niets unieks meer aan toe te voegen, is zijn overtuiging.

Maar hoe origineel of uniek kun je werkelijk zijn? Is alles niet al eens ooit beschreven, geschilderd, gefotografeerd of op een andere manier uitgeprobeerd? "Als je denkt: 'dat heb ik al eens gehoord', dan heb je zeker gelijk", zei Tom Beek, muzikant en componist, die vanmiddag vertelde over creatieve denktechnieken.

Echt iets totaal nieuws, origineels en bijzonders bedenken, is slechts voor een enkeling weggelegd. Bijna iedereen bouwt voort op het gedachtegoed van anderen. Dus laten we ophouden om te denken dat we zelf volledig origineel moeten zijn. Deze gedachte zorgt er alleen maar voor dat we een onnodig hoge drempel opwerpen om daadwerkelijk met ons creatieve werk te beginnen.

Wat wél kan, is een idee een stap verder helpen. Door er een nieuwe draai aan te geven. Door er iets bij te halen. Door nieuwe verbindingen te leggen. Door het om te keren. Door iets weg te laten. Of door oude ideeën in een nieuwe vorm te gieten. Het mooie is dat juist die eigen draai een idee of een creatie toch weer tot iets unieks maakt. De combinatie van de techniek van een ballpointpen en een deodorant leidt tot een deodorantroller. De vermenging van limonade met sterke drank levert een breezer op.

De overtuiging dat een creatie nieuw of origineel moet zijn, is typerend voor de tijd van nu, maar daar dachten we vroeger heel anders over. Neem bijvoorbeeld Delfts Blauw. Een typisch Hollands product, op het eerste oog. Maar de eerste makers kopieerden alleen maar het porselein uit China, dat in die tijd wereldberoemd was. Later werden de molentjes en de andere typisch Hollandse figuren zo beroemd, dat de Chinezen deze thema's weer imiteerden op hun eigen porselein. De cirkel was weer rond.

Het verhaal over het porselein illustreert dat een thema tijdens het hergebruik zich wel ontwikkelt. Uiteindelijk voegt iedereen iets nieuws toe aan een creatie. Zelfs als je vogeltjes fotografeert.

"Creativiteit is een vorm van elegant stelen."
- T.S. Eliot


Verder lezen:

Share/Save/Bookmark

Geen opmerkingen: