dinsdag 12 juni 2007

Inspiratietechnieken

Het lastige van ideeën maken is 'op gang komen'. Maar ook daarover zijn uiteraard ideeën ontwikkeld. Een overzichtje van enkele (soms onorthodoxe) methoden.
  • Breng jezelf in een ijlstemming of pas een andere vorm van bewustzijnsverruiming toe. In het boek 'High worden zonder', beroemd geworden in de jaren zeventig, staan 250 manieren beschreven om zonder drugs in hogere sferen te raken. Deze inhoudsopgave geeft een idee van de mogelijkheden;
  • Probeer unconcious writing uit: een schrijfmethode waarbij je allerlei in je opkomende gedachten zonder verder oordeel op papier zet;
  • Kom in de juiste stemming via een aandachtstraining: open je daardoor voor je ervaring en je beleving op het moment zelf;
  • Doe een simulatiespel om tot nieuwe inzichten te komen. Draai bijvoorbeeld de rollen eens om. Een ouder wordt het kind en omgekeerd. Of baas wordt werknemer en vise versa;
  • De sanseveriamethode: het gebruik maken van irrationele en tot de verbeelding sprekende elementen in een organisatie;
  • Doe een inspiratie-warming up aan de hand van een onalledaags voorwerp of muziekstuk;
  • Zorg voor chaos: zonder chaos geen creativiteit. Eric Abrahamson en David Freedman hebben deze stelling nader uitgewerkt in hun boek De wet van de stimulerende wanorde. Zonder chaos was er geen penicilline ontdekt en kon Al Qaida niet zo ongrijpbaar zijn;
  • Begin met iets ongerijmds. Verbind twee elementen die gewoonlijk helemaal niet bij elkaar horen. Schrijver Frank Westerman gebruikt dit als uitgangspunt voor zijn boeken.

Geen opmerkingen: