zondag 10 juni 2007

Nieuwe verbindingen (1)

Chemie is creativiteit, creativiteit is chemie. Zoals in het menselijk brein allerlei associaties nieuwe verbindingen met elkaar aangaan, zo worden in de chemie elementen samengebracht om met elkaar te reageren tot een nieuwe stof.

In mijn hoofd klonteren beelden en betekenissen samen, botsen tegen elkaar, veranderen van kleur, vallen uiteen of planten zich voort. Gedachtenflarden en invallen laten zich tot nieuwe beelden en ideeën omvormen. Soms komen ze vanzelf en onmiddellijk. Een andere keer zijn er uiterst nauwkeurig gecreëerde omstandigheden voor nodig. Pas na vele vruchteloze pogingen, waarbij ik puzzel met piepkleine variabelen, ontstaat er resultaat. Net als in het laboratorium.

Welbeschouwd kan niemand – hoe creatief ook – nieuwe dingen maken, net zoals de chemicus geen stoffen kan ontwikkelen uit het niets. Je kunt alleen maar nieuwe verbanden leggen. Dingen aan elkaar knopen die er eerst niet waren.

Maar het is wel geweldig leuk om nieuwe verbanden te ontsluieren. Het ontdekken van ongeziene verbanden die er wél zijn, geeft een mens vleugels.

Geen opmerkingen: