vrijdag 20 april 2007

Moderne rituelenNederlanders worden steeds minder religieus. Daarmee neemt ook de deelname aan het aantal kerkelijke rituelen af. Maar kennelijk kunnen we niet zonder rituelen, want we plukken uit onze eigen Christelijke verleden en uit andere religieuze tradities allerlei nieuwe ceremonies en gebruiken. Vooral rondom de grote ijkpunten in het bestaan - de geboorte van een kind, een levensverbintenis, afscheid - zoeken we naar nieuwe wegen.

Toch hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn. Alles wat je met aandacht en concentratie doet, heeft ceremoniële waarde. Wie zorgvuldig de tafel dekt en de kaarsen aansteekt, creëert ook een ritueel. Kijk maar naar het volgende lijstje rituelen, her en der vandaan gehaald, die uitstekend passen in ons moderne leven.
  • Een steen leggen bovenop een berg andere stenen bij het passeren van een markante plek (Tibetaanse traditie).
  • Het planten van een boom ter gelegenheid van een geboorte.
  • Het aansteken van kaarsen bij Advent (de vier weken voorafgaand aan Kerstmis).
  • Bloemenslingers ophangen als offer aan doden of goden.
  • De viering van de langste dag met een midzomerfeest.
  • Schepjes aarde of rozenblaadjes op de kist als afscheid van een gestorvene.
  • De nachtelijke komst van de tandenfee voor een kind dat een melktand verloren heeft.
  • De schenking van een sieraad dat de overgang naar een volgende levensfase markeert (bijvoorbeeld in de vorm van een herinner-ring).
  • Wierook aansteken of een kaarsje branden bij de foto van een dierbare.
  • De viering van belangrijke momenten door een symbool aan een vlaggenstok te hangen: een boekentas bij het behalen van het eindexamen, een zwembroek bij een zwemdiploma, ballonnen bij een verjaardag.

Geen opmerkingen: