donderdag 26 april 2007

Verplichte opvang

Op weg naar de kindertop op 6 juni praat staatssecretaris Dijksma van onderwijs met leerlingen, ouders, leidsters en scholen over kinderopvang. Op een speciale website kunnen ouders hun mening daarover kwijt, want het kabinet luistert momenteel naar de mensen in het land.

De verwachtingen van Dijksma over onze bijdrage aan die discussie zijn hoog, want ze wil het over een betere kwaliteit van de opvang hebben. Ze leeft daarbij kennelijk in de veronderstelling dat de toegankelijkheid van de kinderopvang inmiddels goed geregeld is. De Tweede Kamer heeft immers per wet verordonneerd dat iedere school met ingang van komend schooljaar buitenschoolse opvang moet aanbieden dan wel inhuren.

Nu kon iedereen al zien aankomen dat de werkelijkheid weerbarstiger is. Schoollokalen zijn vaak niet geschikt voor naschoolse opvang, nieuwbouw is te duur en andere locaties zijn meestal niet snel voorhanden. De buitenschoolse opvang waar onze kinderen naar toe gaan, huist al drie jaar in een noodlocatie. Binnenkort gaat ook dit historische maar uitgeleefde gebouw tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. De buitenschoolse opvang moet dan weer op zoek naar een tijdelijke vervanging van het tijdelijke onderkomen... En dat is al moeilijk genoeg, dus uitbreiding van het aantal kindplaatsen zit er zeker niet in.

Ondertussen heeft onze school braaf onze opvangbehoefte gepeild. Wát er precies gepeild is, is trouwens uiterst vaag. Het formulier vroeg alleen maar naar de behoefte aan opvang voor of na school. Maar de meeste ouders met die behoefte hebben zelf inmiddels al een andere oplossing gevonden, dus het is nog maar de vraag of zij die oplossing wel willen inruilen tegen buitenschoolse opvang.

Met die eenvoudige peiling en wat overleg met de stichting voor buitenschoolse opvang heeft onze school aan zijn wettelijke verplichtingen voldaan. Zoals te verwachten viel, hebben die acties niets opgeleverd, wat de school een vrijgeleide geeft om alles bij het oude te laten. Zonder geschikte ruimte beroept de school zich op overmacht.

Als ouders zien wij natuurlijk met eigen ogen dat de beschikbare huisvestingsmogelijkheden inderdaad uiterst beperkt zijn. Maar ja, wat heb je dan aan zo'n wet? En waarom zouden wij dan meepraten met Dijksma over de Kindertop? Natuurlijk sturen wij onze kinderen met een gerust hart naar de opvang, want de kwaliteit is gelukkig dik in orde. Het zijn superleider en -leidsters, die immer enthousiast zijn. Maar basisvereiste nummer 1 - een goede, multifunctionele ruimte dicht bij school - lijkt hier een haast onbereikbaar ideaal.

Dáár zou de staatssecretaris nu eens wat aan moeten doen...

Geen opmerkingen: