maandag 18 mei 2009

Pinksterdagen zijn inspiratiedagen

Wat doe je op de Eerste en Tweede Pinksterdag als je je niet kerkelijk bent? Natuurlijk zijn het twee aangename vrije dagen, maar ze zijn verder zo niksig.

Twee jaar geleden schreef ik er ook al een blogstukje over. Toen kwam ik er niet uit. Nu wel. Het idee ligt eigenlijk zo voor de hand. De Pinksterdagen zijn het Feest van de Geest. Met Pinksteren vieren Christenen immers dat de Heilige Geest aan hen verschijnt. Op afbeeldingen wordt deze inspiratie verbeeld door vlammen over de hoofden van de volgelingen van Jezus.

Zoals gezegd heb ik geen behoefte aan een kerkelijke invulling van Pinksteren. Maar het ontvangen van inspiratie (letterlijk: inblazing) spreekt me wel aan.

Het Feest van de Geest vorm ik daarom om tot de jaarlijkse Inspiratiedagen. Dat kan iedereen naar eigen inzicht verder invulling aan geven. Misschien zijn hier wel hele mooie rituelen voor te bedenken (ik houd me aanbevolen voor suggesties!)

Inspiratie krijgen is in ieder geval iets waar je blij van wordt, dus dat is zeker een feestje waard!

Verder lezen:

Inspiratie voor kinderkunst over Vreemde VogelsGeen opmerkingen: