zondag 22 juni 2008

Inspiratiesoep

In de Joodse traditie is kippensoep hét sabbatsvoedsel bij uitstek, dat voor zorg, verbondenheid en warmte staat. De soep is ook een huismiddeltje tegen allerhande kwaaltjes. Op zoek naar een nieuwe titel voor hun boek bedachten de Amerikaanse 'motivatiesprekers' Jack Canfield en Mark Victor Hansen dat 'Chicken soup for the soul' wel een treffende naam was. Zoals kippensoep nieuwe kracht geeft, zo wilden zij met hun boek opbeurend voedsel voor de geest bieden.

Hun boek Chicken soup for the soul bevat inspirerende verhalen, die je motiveren of energie geven. Het is een verzameling van waargebeurde verhalen van gewone mensen die iets buitengewoons meegemaakt hadden. Het bleek een enorme publiekshit, die inmiddels uitgegroeid is tot een wijdvertakt fenomeen. 'Chicken soup for the soul' is niet alleen een merknaam voor een serie van meer dan honderd boeken, maar ook voor lezingen, columns, kaarten en nog veel meer.

Chip Heath (één van de schrijvers van het boek De Plakfactor) vond aan de hand van deze verzameling uit dat er grofweg drie typen verhalen zijn, die mensen op één of andere manier inspireren. Iemand die een geweldige uitdaging trotseert en overwint: het kern van het verhaal van David en Goliath. Een persoon die een relatie aangaat met iemand van een ander volk, een andere klasse, een andere religie of een ander kenmerk: de plot van de verhalen van Romeo en Julia, de Titanic en de Barmhartige Samaritaan. Of het verhaal van de appel die op Newtons hoofd valt: het verhaal van een persoon die tot een bijzonder nieuw inzicht komt.

Met het verhaal over de uitdaging voelen mensen zich aangespoord om hogere doelen te stellen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Door verbindingsplots (mensen die een relatie aangaan met iemand aan de andere kant van een kloof) willen mensen samenwerken met anderen, hun hand uitsteken en toleranter zijn. Door creativiteitsplots willen mensen iets anders gaan doen, creatief zijn of gaan experimenteren met nieuwe benaderingen.

Op een of andere manier zijn het universele verhaallijnen, die wereldwijd door iedereen herkend en doorgegeven worden. De term Chicken soup for the Soul is eveneens uitgegroeid tot een zelfstandig begrip, dat staat voor een spiritueel verhaal met een wijze en soms zoetsappige les. Zeg maar de tegenhanger van het bekende Broodje Aap-verhaal, dat juist een onheilspellende moraal heeft.

Broodje Aap en Kippensoep. Grappig dat dit soort verhalen blijkbaar eetbaar zijn.

Geen opmerkingen: