zaterdag 26 januari 2008

De Vlamingen komen!

De Chinezen komen met een overdosis aan goedkope arbeidskrachten en een snel ontwikkelende kenniseconomie, de Indiërs volgen hen in rap tempo. Maar houd vooral de Vlamingen in de smiezen!

Veel meer dan in Nederland is daar doorgedrongen dat creativiteit erg belangrijk is voor de regio. De Vlaamse regering heeft enkele jaren geleden het Flanders District of Creativity opgericht met kennis, inspirators, voorbeelden en heel veel tips. Vijftig creatieve Vlaamse ondernemers trekken er bovendien op uit om de creativiteit aan te jagen.

Ondernemerscreativiteit is in Vlaanderen geen doel op zich, maar een middel om de regio welvarend en ambitieus te maken. Net als Nederland kent Vlaanderen een hoge arbeidsproductiviteit, maar ook hoge arbeidskosten. Om voldoende banen te blijven garanderen, kiest de regio voor volle kracht vooruit. Veel investeringen dus in supercreatieve bedrijven en een overvloed aan innovaties.

Dit regeringsinitiatief staat niet op zichzelf, want Vlaanderen had ook al het Centrum voor de ontwikkeling van het creatief denken (COCD). Dit is een vereniging van mensen die zich bezighouden met allerlei vormen van toegepaste creativiteit. Gelukkig bieden de creativiteitsdeskundigen steeds meer hun diensten ook in Nederland aan...

Links:
Het Flanders DC
Brainsstorm
Centrum voor de Ontwikkeling van het creatief denken

Geen opmerkingen: