maandag 11 juli 2011

POP je creativiteit op (4): zoek een probleem

Volgens jouw Persoonlijk OntwikkelingsPlan - beter bekend als POP - ga jij dit jaar werken aan je creatieve vaardigheden. Deze week de vierde aflevering van de blogserie 'POP je creativiteit op in vijf weken': problemen zoeken.

Week 4: zoek een probleem

De oproep om een probleem te zoeken ziet er op het eerste gezicht een beetje vreemd uit. Problemen zijn er vaak al genoeg. Daar willen we meestal zo snel mogelijk vanaf!

Toch is het deze week echt de bedoeling om actief te speuren naar knelpunten, fricties of irritaties. Vaak stappen we om problemen heen, maar zonder problemen ontstaan er geen creatieve oplossingen. Als Steve Jobs zich niet aan de bestaande mobiele telefoons had geërgerd, was er nooit een iPhone gekomen.

Kijk daarom deze week doelbewust om je heen wat in jouw organisatie een probleem is. Wat is al jarenlang een grote ergernis? Waar klagen collega's over in de lift of in de bedrijfskantine? Wat moet nu maar eens aangepakt worden?

Ook ingesleten gewoontes bieden kansen tot vernieuwingen. Iedere organisatie heeft gewoontes die ooit een doel dienden, maar geen functie meer hebben. Welke dingen worden in jouw organisatie als vanzelfsprekend beschouwd? Welke handelingen zijn rituelen geworden, zonder inhoudelijk doel? Kijk rond met de ogen van een buitenstaander. Oordeel niet, neem alleen waar.

Maak vervolgens een lijst met problemen, oude gewoontes of knelpunten. Formuleer aan de hand van ieder onderwerp op je lijst een 'waaromvraag':
  • Waarom maken we een papieren jaarverslag?
  • Waarom beginnen we 's ochtends altijd met het lezen van e-mails?
  • Waarom doen we aan koude acquisitie?
  • Waarom lunchen we altijd om 12.30 uur?
Werk deze vragen vervolgens uit tot vragen die beginnen met: hoe kunnen we....? Door deze herformulering voeg je nieuwe details toe. Deze nieuwe formulering leidt vaak tot een andere benadering van het vraagstuk en daarmee tot nieuwe ingevingen.
  • Hoe kunnen we een jaarverslag maken dat door iedereen gelezen wordt?
  • Hoe kunnen we jaarlijks ons eigen verhaal vertellen?
  • Hoe kunnen we laten zien hoe onze organisatie zich jaarlijks ontwikkelt?
Kijk naar deze resultaten. Waarschijnlijk bewandel je op deze manier andere routes dan gebruikelijk, waarmee je een belangrijke stap gedaan hebt in de ontwikkeling van je creativiteit. Welk probleem kun je op deze manier op korte termijn al oplossen? En voor welk knelpunt kun je andere mensen mobiliseren?

Volgende week aflevering 5: Kies een aandachtspunt

Verder lezen:


POP je creativiteit op
Deze blogles is het vierde deel van de blogcursus voor mensen die in hun Persoonlijk OntwikkelingsPlan - beter bekend als POP - afgesproken hebben om te werken aan hun creatieve vaardigheden. Iedere week komt één onderdeel aan de orde met oefeningen en tips om je creatieve vaardigheden te vergroten. Uiteraard zijn deze oefeningen ook heel leuk en nuttig als je niet aan POP doet, maar het gewoon belangrijk vindt om je creatieve denkvermogens op te rekken.
Deel 1: Doe iets wat je nog nooit eerder gedaan hebt.
Deel 2: Maak je hersenen soepeler.
Deel 3: Pas je werkplek aan.
Deel 5: Kies een aandachtspuntMis mijn volgende artikel over ideeën niet

Sigrid van Iersel is als schrijver en journalist gespecialiseerd in creatief denken en storytelling. Zij helpt bij het verzinnen van meer en betere ideeën en laat in verhalen voelen waarom ze belangrijk zijn. Meer weten? Kijk op www.verhaallijnen.nl

Leer lenig denken

Ideeën nodig om je creatieve denkvermogen op te rekken? In het boek Lenig denken, technieken voor creatieve denkkracht lees je een groot aantal ideeën en oefeningen, die je op je werk en in je privéleven van pas komen. Bestel het boek nu bij Managementboek

Geen opmerkingen: