vrijdag 13 maart 2009

Anticrisisbericht: waarom zelfstandig ondernemers zo goed zijn voor innovatie

Het aantal zelfstandig ondernemers zit in de lift. De afgelopen drie jaar is het aantal zzp'ers jaarlijks met tien procent gegroeid tot bijna 400.000. Sinds de economische crisis lijkt die groei zelfs nog veel sneller te gaan.

Onrustbarend, roepen sommigen. Het zouden noodsprongen zijn van mensen die hun vaste baan verliezen en geen andere uitweg meer zien. Bedrijven zouden vaste werknemers buiten zetten om ze op een goedkope wijze weer in te huren zonder sociale lasten te betalen.

Uit wetenschappelijk onderzoek van Arjan van den Born - hij promoveert volgende week - blijkt het tegendeel. Zelfstandig ondernemers willen helemaal geen vaste baan, maar kiezen uit eigen beweging voor vrijheid en autonomie. Wetenschappers geven hen gelijk. Onderzoek toont namelijk aan dat zelfstandig ondernemerschap mensen gelukkiger maakt. Het biedt hen niet alleen meer autonomie en flexibiliteit, maar ook kunnen zij beter gebruik maken van hun professionele vaardigheden.

Een nog veel verstrekkender conclusie van Van den Born is dat het inhuren van zelfstandige professionals het beste diversiteitsbeleid is dat je maar kan wensen. Overheidsorganisaties en bedrijven doen enorm hun best om meer vrouwen, allochtonen, gehandicapten, ouderen en jongeren aan te nemen, omdat dit de ideeënrijkdom binnen de organisatie sterk bevordert.

Dat kan veel sneller en effectiever, namelijk door losse individuen in te huren. Bij het inschakelen van ZZP'ers worden namelijk veel meer individuen in een veel hogere frequentie met elkaar in contact gebracht dan bij het aannemen van verschillende categorieën vaste werknemers. De professionals zorgen voor veel wisselende invalshoeken en brengen daarmee ook sneller de innovatie en creativiteit op een hoger niveau.

De Amerikaanse economisch geograaf Richard Florida - bekend van zijn boek The Rise of the Creative Class - ziet de huidige financiële crisis als een grote fundamentele omslag naar een andere economie die draait om kennis en creativiteit. Het inhuren van zelfstandige professionals past uitstekend bij de flexibiliteit en innovatiekracht, die voor deze economie noodzakelijk zijn.

Het komt dan ook goed uit dat het inhuren van een professional met specialistische deskundigheid dankzij internet en andere digitale media veel gemakkelijker geworden is. Ondernemingen werken nu veelal met dezelfde software en bedrijfsprocessen, waardoor het voor professionals eenvoudig is geworden om telkens voor een andere opdrachtgever te werken. Bovendien zijn veel productieprocessen tegenwoordig helemaal zelf op een laptop uit te voeren, zoals voor mij het laten drukken van een boek in elke gewenste oplage.

ZZP'ers zijn dus geen zielige afdankertjes van de ingestorte economie. Het ziet er eerder naar uit dat zij de hoop op betere tijden vertegenwoordigen.

Verder lezen:

Geen opmerkingen: