vrijdag 31 augustus 2007

Ideeën spuien (2)

Ik ga nog even door met spuien. Zoals voorgaand bericht laat zien, is internet het ideale medium om ideeën te spuien. Sterker nog, dank zij internet worden er meer ideeën gemaakt dan ooit. Alleen al omdat er tegenwoordig allerhande artikelen te personaliseren zijn (zoals je koffer! - nooit meer zoeken op de lopende band!), worden we uitgedaagd en geprikkeld om mee te doen.

Bedrijven zien dat ook meer en meer, want steeds vaker schakelen zij doelbewust consumenten in om ideeën te leveren. Nintendo roept expliciet gebruikers op om nieuwe gameconcepten te bedenken, meldt trendwatcher van het jaar Reinier Evers in Intermediair. Zelf gaat hij daar binnenkort ook mee aan de slag. Via de website Quicksuggestion.com laat hij klanten suggesties leveren voor verbeteringen. De scheiding tussen producenten en consumenten vervaagt daardoor.

Wat ooit een simpele ideeënbus was in de gang van een bedrijf, is nu uitgegroeid tot een geweldig omvangrijk fenomeen. Innovatie is niet meer voorbehouden aan een select groepje denkers; iedereen mag en kan meedenken. Ook hier vervagen de grenzen tussen bedenkers en uitvoerders. De ideeëndemocratie.

Geen opmerkingen: