donderdag 12 juli 2007

Wat kinderen je kunnen leren over vragen stellen

"Waarom hebben kinderen meer vakantie dan papa's en mama's?", vroeg Niels laatst. Goede vraag! Daar wil ik ook wel het antwoord op weten!

Kinderen stellen vaak de meest wonderlijke maar ook treffende vragen. Dit is een bron van creativiteit, die zij in hun latere leven helaas afleren, stelt Beverly Neuer Feldman in dit artikel, die ook aanwijzingen geeft om natuurlijke creatieve talenten van kinderen te behouden en te ontwikkelen.

Het is bijvoorbeeld handig om kinderen "als... dan..."-vragen te stellen: die zetten hun fantasie in werking en leren veel over hun belevingswereld. Het schijnt bovendien een goede methode te zijn om kinderen met spreekangst te verleiden om toch iets te vertellen. Als jij een sprookje mag kiezen, wat kies je dan? En wie ben jij dan in dat sprookje?

Ook voor volwassenen is het belangrijk om vragen te blijven stellen. Om een duidelijker beeld te krijgen over de werkelijkheid, zoals Sherlock Holmes maar ook Socrates deden. Of om meer over jezelf en je drijfveren te weten te komen. Net zoals bij kinderen heeft vragen stellen alles te maken met creatieve vermogens. Zoals kunstenaar Adam Wolpert zei: schilderen is vragen stellen.

De redacteuren van het Financieele Dagblad stellen zichzelf eveneens vragen. Dat deden zij op speciale verwondercursussen. Het doel daarvan was wederom om tot meer creativiteit en originelere berichtgeving te komen, schreven zij in hun eigen krant. Als van ondernemingen wordt verwacht dat zij telkens met nieuwe, sprankelende ideeën naar voren komen om de concurrentie een slag voor te zijn en om te innoveren, dan moeten de journalisten dat zeker ook doen.

Uit dat zelfonderzoek kwam natuurlijk een belangrijke vraag naar voren: wat verstaan de lezers eigenlijk onder creativiteit? En wordt creativiteit bewust of onbewust gestimuleerd in een onderneming? Die vraag leidde tot het grote creativiteitsonderzoek,waarbij lezers uitgenodigd worden om hun mate tot verwondering, vrijheid en ideeënrijkdom te toetsen en te delen.

Gelukkig is creativiteit niet voorbehouden aan enkele speelse geesten. Iedereen kan het leren. Om te beginnen door te kijken hoe kinderen het aanpakken.

"Hij die een vraag stelt is dom voor vijf minuten;
hij die nooit een vraag stelt zal altijd dom zijn."
- Chinees spreekwoord

Verder lezen over het stellen van vragen:

1 opmerking:

Maaike zei

De ultieme vraag, van 's morgens 7.30 uur..

Mamma, wie heeft de onderbroek uitgevonden...