dinsdag 10 juli 2007

Nooit meer alleen; hoe de mobiele telefoon ons leven verandert

Als er één apparaat is dat ons persoonlijke leven in het afgelopen decennium ingrijpend veranderd heeft, dan is het wel de mobiele telefoon. Zelfs als je alleen de spraakfunctie van het mobieltje in ogenschouw neemt, is deze bewering niet overdreven. Vooral de enorme impact op het gedrag van mensen vind ik fascinerend. Ik noem er enkele.
  • Met de mobiele telefoon gaat het werk overal door. Wie deze dagen een bepaalde functionaris nodig heeft, loopt een dikke kans hem in het zwembad aan de telefoon te krijgen;
  • Dankzij de nummerherkenning kunnen ontvangers selectief opnemen;
  • Het is gemakkelijk om een tweede telefoon erbij te nemen, waarvan het nummer alleen voor insiders bekend is (voor de geheime minnaar/minnares of voor clandistiene handel) of als hotline voor vriendschappen. Op die manier kun je je privésfeer toch nog beschermen. In Groot-Brittannië had in 2006 14 procent van de mensen twee of meer mobiele telefoons die ze regelmatig gebruiken;
  • Het is minder belangrijk om je aan een afspraak te houden. Wie vroeger met iemand afsprak op een onbekende plek, zorgde er wel voor op tijd te zijn. Anders liep je immers het risico elkaar mis te lopen. Nu bel je even dat je later komt. Maar omdat we dat allemaal nu veel vaker doen, zijn afspraken veel vrijblijvender geworden;
  • Mobiele telefoons geven aan vrouwen een sterker gevoel van vrijheid als ze alleen op pad zijn. Waarschijnlijk heeft het mobieltje dus een stimulerend effect op de uithuizigheid van vrouwen;
  • Vrouwen telefoneren om ongewenste toenaderingen te ontmoedigen; de persoon die in de directe nabijheid van haar verkeert legt het meestal af tegen de mobiele gesprekspartner;
  • Kinderen krijgen met een mobieltje eerder de gelegenheid om zelfstandig ergens naar toe te gaan;
  • Maar ondertussen blijven kinderen ook langer afhankelijk van hun ouders. Dankzij het mobieltje kunnen zij immers altijd een beroep doen op deze eerstelijns-hulptroepen (fiets kapot, gymspullen vergeten), terwijl zij zonder deze dienstverlening gedwongen zouden zijn zelf een oplossing te zoeken;
  • Met de mobiele telefoon is het gemakkelijk om direct bewijs te verzamelen van criminaliteit;
  • Door mobiele telefonie blijft een geheime controle-actie, bijvoorbeeld van de politie, nooit erg lang geheim.
En dit staat ons de komend tien jaar nog te wachten....

Geen opmerkingen: