woensdag 19 mei 2010

Creatief denken is lenig denken

Creatief denken staat volop in de belangstelling. Dat is maar goed ook, want we hebben deze denktechnieken en -vaardigheden hard nodig om ons te blijven aanpassen aan de vele veranderingen.
Nieuw boek: Lenig denken
Samen met Marenthe de Bruijne en Rineke Rust van Creasense heb ik het boek Lenig denken geschreven: een boek met tips, ideeën en oefeningen voor het oprekken van je creativiteit. Dit boek wordt uitgegeven door Van Duuren Management en ligt in november 2010 in de boekhandel.

Twitter is het afgelopen jaar razendsnel populair geworden. Afspraken over de manier waarop je je op Twitter hoort te gedragen, ontbreken echter. Er is geen instantie of organisatie die regels heeft bedacht of misbruik afstraft. In plaats daarvan vinden de gebruikers de 'gebruiksaanwijzing' al twitterend zelf uit.

Wat voor Twitter geldt, zie je ook terug in talrijke andere terreinen van ons leven: er is geen kant- en klare gebruiksaanwijzing. Wie vertelt je of je je je baan opgeeft om je hart te volgen of dat je beter voor zekerheid kunt kiezen? Hoe voed je kinderen op, als ieder ouderpaar er weer andere normen en waarden op nahoudt? Hoe combineer je de drang om spannende dingen te beleven met de wens om rust te vinden?

Om de vele snelle veranderingen bij te benen en je hoofd boven water te houden in de enorme informatie-toevloed, ben je zelf aan zet. Je moet je eigen weg zien te vinden in deze keuzemaatschappij.

Dat betekent dat creatief denken noodzakelijk is geworden. We leven in een tijd, dat er voortdurend nieuwe oplossingen nodig zijn en dat er tegelijkertijd ook ongelooflijk veel mogelijk is. Met de vraag wàt we dan gaan realiseren, lopen we echter direct tegen de beperktheid van ons eigen denken aan.

Dat heeft alles te maken met de manier waarop we hebben leren denken:
  • We hebben leren denken in tegenstellingen: iets is goed òf fout.
  • We geloven in rechtstreekse verbanden: oorzaak x heeft y als gevolg.
  • We streven voortdurend naar eenduidige oplossingen of antwoorden: een halve of een vage uitkomst vinden we vervelend.
Op deze manier blijven we teveel steken in vaste gedachtenpatronen en komen we nauwelijks verder. De oplossing is creatief of scheppend denken. Dat betekent onder meer dat je leert om onderwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken. Of je leert hoe je 'om een bochtje' kunt denken om tot nieuwe oplossingen te komen. En zo zijn er nog veel meer denktechnieken.

Creatief denken is niet alleen noodzakelijk, maar ook leuk. Door oplossingen te verzinnen, doe je nieuwe ontdekkingen. Dat is heerlijk. Bovendien is het prettig om het vermogen te hebben om zelf tot oplossingen te komen. Hoe ingewikkeld een vraagstuk op het eerste gezicht ook lijkt, door creatief denken ontwikkel je gereedschappen daar mee om te gaan. Alleen al de wetenschap dat je een vraagstuk 'in de week' kunt leggen in afwachting van een oplossing, vind ik zelf een grote verrijking. Met creatief denkvermogen ben je zelf aan zet.

Boek: Lenig denken, technieken voor creatieve denkkracht.
Auteurs: Rineke Rust, Marenthe de Bruijne en Sigrid van Iersel
Prijs: 19,90 euro
ISBN: 9789089650627
Klik hier om het boek te bestellen bij www.bol.com

Verder lezen over creatief denken:
Enkele creatieve technieken:

Share/Save/Bookmark

Geen opmerkingen: