dinsdag 21 maart 2006

Ongerijmdheden

Als ik op kantoor extra uren werk, kunnen we deze uren niet bij de andere gewerkte uren optellen. Nee, we dienen overwerk te boeken als een negatief urentekort.

In mijn baan word ik afgerekend op het resultaat (en zo hoort het ook). Maar het urenboeksysteem denkt daar anders over. Dat systeem is pas tevreden als aan het einde van de week mijn urensaldo op nul staat (volgens dat softwareprogramma ben ik dus alleen maar bezig om wekelijks mijn werkuren weg te werken).

En als klap op de vuurpijl: als ik aan het einde van de dag de computer uit wil zetten, dien ik op de startknop te klikken.

STELLING: De visie van het management (Lekker werken! Het resultaat telt!) strookt niet met de belevingswereld van de ontwerpers van computerprogramma’s. Softwareleveranciers moeten zich beter inleven in de denkwijze van hun afnemers!

Geen opmerkingen: