zondag 8 januari 2006

Hup Darwin, hup!

2005 had het jaar van Einstein moeten worden met allerlei festiviteiten ter gelegenheid van de herdenking van honderd jaar relativiteitstheorie. Maar uiteindelijk werd 2005 het jaar van Darwin!

Een reeks ontdekkingen op het gebied van de evolutiebiologie vormt bij elkaar opgeteld de belangrijkste wetenschapsdoorbraak van 2005, meldde het Amerikaanse wetenschapsblad Science onlangs. De wetenschap slaagt er steeds beter in om de losse puzzelstukjes van de evolutie bij elkaar te zoeken.

Maar de oude Darwin heeft het niet makkelijk om zich staande te houden. Ondanks de geboekte resultaten ziet onze kennis hoe het begin van het leven op aarde ontstaan is er nog steeds uit als een brok gatenkaas. Aanhangers van Intelligent Design (ID) - er is een Ontwerper die voor de schepping verantwoordelijk is - grijpen dat gebrek aan kennis dankbaar aan voor hun eigen theorie: als we niet alles kunnen verklaren, dan moet er wel een schepper zijn.

Afgelopen jaar stond zowel in Nederland als in de Verenigde Staten in het teken van felle debatten tussen de aanhangers van Intelligent Design en de Evolutietheorie. God versus Darwin, zeg maar. Dat die discussies zo fel waren, hangt samen met het feit dat de ID-aanhangers volgens de Darwinisten morrelen aan de regels van het spel. Als je iets niet snapt in de wetenschap, mag je niet God als verklaring aanvoeren. God is namelijk niet waarneembaar, niet meetbaar en niet verklaarbaar. Een ongelijke strijd dus.

Ook zit er nog een andere dimensie aan. Als er mogelijk tóch een grote Ontwerper aan de knoppen zit die de schepping bedacht heeft, kan niet alleen de evolutietheorie in de prullenbak, maar moeten we ook andere 'verworvenheden' weer terugdraaien. De abortuswetgeving bijvoorbeeld; in de VS een hot item. Als er een Ontwerper is, is daarvan uiteindelijk de consequentie dat de mens zich weer helemaal naar de Bijbelse leer moeten richten. Uiteindelijk kom je dus in politiek vaarwater terecht, wat ook een groot deel van de felle reacties verklaart.

De Darwinisten gaan uit van toeval als bepalende factor. Als miljoenen jaren geleden die enorme meteoriet de dinosaurussen niet massaal had uitgeroeid, had het leven op aarde er heel anders uit gezien.

Dat die meteoriet hier zo hard insloeg, wordt dus door de ''atheisten" - waartoe alle aanhangers van Darwin uiteindelijk gerekend kunnen worden - als toeval beschouwd. Of er toch een goddelijke hand achter die meteorietinslag zat, zal wel nooit toetsbaar zijn. En ook niet of er zonder die meteoriet ooit een man was geboren met de naam Charles Darwin, die het bestaansrecht van de grote Ontwerper onderuit schoffelde. Toch jammer.

1 opmerking:

katchooke zei

bij de vpro heb ik 'een schitterend ongeluk' van Wim Kayser op dvd besteld. = indrukwekkende serie, heb je vast ook gezien begin jaren '90.

zodra ik het binnen heb ook zin in een kijkmarathon?! er zijn al een aantal gegadigden.