vrijdag 23 april 2010

Co-creatie in de buurt


Bouwen voor de gemiddelde huurder of koper levert gemiddelde woningen op. Wil je woningen die mensen écht aantrekkelijk vinden, zoek dan naar nieuwe verbindingen en ga samenwerken met nieuwe, soms niet vanzelfsprekende partners. Co-creatie heet dat.
Wat is co-creatie?
Bij co-creatie ga je als organisatie duurzaam met de doelgroep in dialoog. Dat doe je omdat je een gezamenlijk doel hebt gesteld, dat je ook samen wilt bereiken. Co-creatie is daarmee een reactie op de nieuwe consument, die goed geïnformeerd is, over een uitstekend netwerk beschikt, actief is en wereldwijd zijn producten, diensten en informatie verwerft. De ervaringen van deze consument staan centraal.
De woningen in de Eerste Jan Steenstraat en enkele omliggende straten in de Amsterdamse volksbuurt De Pijp liggen gunstig ten opzichte van allerlei voorzieningen. Toch is dit deel van de Pijp lang niet zo populair als de rest van de wijk. De buurt kampte bovendien met groeiende leefbaarheidsproblemen. Toen het tijd werd voor een grondige opknapbeurt, ging wooncorporatie Ymere op zoek naar manieren om de buurt meer samenhang te geven. Wat voor soort woningen en bedrijfsruimten waren daarvoor nodig? En hoe bedienen we daarbij bewoners en bedrijfjes, die zich betrokken voelen bij deze buurt?

Irene Ponec, projectontwikkelaar bij Ymere, dook de buurt in. Ze ging er winkelen, sprak op straat mensen aan, luisterde naar de verhalen van de lokale ondernemers en ging picknicken in het nabijgelegen park. Dat leverde haar inzicht op in de belevingswereld van de bewoners. Ze spotte veel Bugaboo’s, de zo populaire, hippe kinderwagens. En ze zag veel jonge vaders en moeders met een bakfiets. Opmerkelijk, want de woningen in De Pijp zijn slecht toegerust voor mensen met kleine kinderen.

Gezinnen blijken dus graag in De Pijp te wonen. Alleen als je in de belevingswereld duikt van de gebruiker, kom je dit soort woonwensen op het spoor, zegt Irene Ponec. Co-creatie, zoals deze werkwijze heet, is een must geworden voor Ymere. Woningen neerzetten voor de gemiddelde bewoner is namelijk niet meer van deze tijd, vindt ze. Dat levert geen verrassende projecten op, waar mensen zich echt bij betrokken voelen. Identiteitsloze buurten kunnen daardoor zomaar afglijden.

Ymere stuurt daarom steeds meer aan op het ontwikkelen van een wijk vanuit de belevingswereld van de eindgebruikers, de huurders en kopers. Dit levert onderscheidende productconcepten op die passen bij een bepaalde plek of bij de mensen die op die plek af komen. Een project met een eigen identiteit trekt geestverwanten aan, mensen die ook zo willen leven.
“We denken nu in niches en bedenken heel specifiek voor wíe we wát doen”, zegt Elly de Boer, adviseur concept en innovatie bij Ymere. “We willen mensen aantrekken met dezelfde ideeën over wonen en leven. Zo creëer je harmonie en betrokkenheid.”

Dat betekent dat Ymere veel zorg besteedt aan de selectie van specifieke groepen met een bepaalde levensstijl, om te praten over hun persoonlijke woonwensen en woonervaringen. Alleen zo kan Ymere een begerenswaardig product ontwikkelen.

Door in gesprek te gaan met huurders, kopers en stakeholders en ze te betrekken bij de ideeënvorming en ontwikkeling krijgt Ymere beter zicht op behoeften van meerdere groepen gebruikers. “Dat werkt verrijkend”, zegt Irene Ponec. “De architect komt met ideeën en de wijk krijgt precies de goede kunsttoepassingen. Vervolgens zie je dat de makelaar de juiste toon gebruikt om een bepaalde groep mensen aan te spreken. Zo krijg je een project waar mensen warm voor lopen.”

Om tot successen te komen, zijn er wel enkele spelregels. Zo is oprechte interesse in de inbreng van huurders, kopers en stakeholders een absolute voorwaarde. “Je moet mensen niet slechts uitgewerkte plannen voorleggen”, zegt De Boer. “Dan probeer je alleen maar je eigen ideeën te legitimeren. Dat vind ik vrij respectloos ten opzichte van mensen die er tijd en energie in steken om met je mee te denken. Niet óns plan, maar hún leefwereld is het uitgangspunt.”

Kost co-creatie veel tijd? Meestal niet voor de huurders en kopers, want zelfs uit een gesprekje van tien minuten is al veel informatie te halen. Ymere steekt zelf veel energie in het voortraject. Maar dat is een investering, die zich later terugbetaalt, is de ervaring van Ponec. “Bij vergunningverlenende of mede-investerende instanties kun je op meer medewerking rekenen wanneer er een goed en breed gesteund plan staat. Dat is niet het doel van co-creatie, maar wel mooi meegenomen.”

Inmiddels is Ymere in De Pijp gestart met de renovatie en nieuwbouw van 79 woningen en acht bedrijfsruimtes. De toekomstige woningen zijn bestemd voor een mix van bewonersgroepen, zoals ouderen, studenten en gezinnen. Omdat de woningen in De Pijp doorgaans donker zijn, bedacht de architect nieuwe manieren om lichtinval te creëren. Ook komen er zestien koopwoningen, die ondanks de crisistijd in een mum van tijd verkocht waren. De grote belangstelling verraste Ponec. “Mensen bivakkeerden de dag vóór de inschrijvingen al in tentjes voor de deur.”

De woningen krijgen een berging voor de bakfiets en de kinderwagen. Een schot in de roos, merkte Ponec tijdens de open dag in De Pijp. Daar zag ze maar liefst veertig mensen met een Bugaboo lopen. “Precies de bewoners die we voor ogen hadden, komen op dit project af.”
Bron
Dit is een verkorte versie van een artikel dat ik geschreven heb voor Ymere Werkt, het relatiemagazine van wooncorporatie Ymere.

Meer lezen over co-creatie:

Share/Save/Bookmark

Geen opmerkingen: