zaterdag 8 december 2007

CreativiTIJD


Medewerkers van Google mogen twintig procent van hun tijd besteden aan projecten die ze zelf interessant vinden. Daaruit zijn nieuwe producten ontstaan, zoals Google Earth en Google Desktop. Het geven van ''CreativiTIJD" vormt dus een heel zinvolle investering voor Google.

In een tijd waarin innovatie geboden is om te overleven in de mondiale economie, zouden ook andere organisaties zich moeten afvragen of het insnoeren van medewerkers via strakke targets of prikklokken nog wel zinvol zijn. Natuurlijk wordt er volop gebrainstormd in organisaties om strategieën uit te zetten, maar vaak alleen in de top. Maar om ideeën te genereren voor innovaties moet je niet alleen de talenten van kenniswerkers mobiliseren, maar àlle medewerkers. Op de productievloer ontstaan namelijk vaak de meest zinvolle ontdekkingen. Daarom dienen alle medewerkers de ruimte nemen en krijgen om creatief, productief en ondernemend te zijn.

Geef dus medewerkers de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en de tijd te nemen voor ideeën. Plan standaard elke vergadering in om deze nieuwe ideeën te inventariseren. Hou een keer in de zes weken een brainstorm. Of werk net als Google met een Ideas mailing list, een bedrijfsbrede digitale ideeënbus, waar medewerkers alle soorten ideeën kwijt kunnen. Iedereen kan de ideeën van commentaar voorzien en er een score aangeven, zodat de beste ideeën boven komen drijven.

Wat zou je zo allemaal kunnen verzinnen? Een deurbel die op zonne-energie werkt, bijvoorbeeld. Of een kousenaantrekmachine voor een zelfstandig wonende oudere vrouw. Of verzilverde oordopjes van een MP3-speler die een sieraad vormen. Of....

1 opmerking:

Robert Pennekamp zei

of wie weet .... binnenkort....een bord van brainstormbureau op iedere hoek van de straat plaatsen